Czy musisz być seniorem, żeby skorzystać z naszych usług? Nie.

Przychodzimy z pomocom wszystkim osobom, także tym całkiem młodym, których styl życia lub nadmiar obowiązków nie pozwala na zajmowanie się sprzątaniem, czy zakupami.

Jednak głównym naszym działaniem obejmujemy osoby starsze i niepełnosprawne świadcząc opiekę i pomoc gospodarczą w ich domach.

ZDROWIE

POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

KOMFORT

ZADOWOLENIE

Klienta są dla nas najważniejsze. Dla osób samotnych chcemy wnieść krzepiącą obecność drugiej,
życzliwej im osoby, która ma dla nich czas, żeby wysłuchać i porozmawiać.
Do naszych Podopiecznych odnosimy się z szacunkiem i życzliwością.

Targi seniora 2018

W dniach 5-6 października 2018 roku odbyły się w Krakowie Targi Seniora. Mieliśmy tę wyjątkową przyjemność być jednym z wystawców i...

Potrzeby seniorów

W wieku senioralnym następuje pogorszenie się stanu zdrowia ze względu na naturalny proces starzenia się organizmu jak również na skutek braku profilaktyki oraz niezdrowego trybu życia.