Seniorzy a stan zdrowia

W wieku senioralnym następuje pogorszenie się stanu zdrowia ze względu na naturalny proces starzenia się organizmu jak również na skutek braku profilaktyki oraz niezdrowego trybu życia.