To co nas dodatkowo wyróżnia wśród konkurencji jest działalność non profit! Jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym, które działa  by pomagać innym: naszym podopiecznym i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Naszym celem nie jest osiąganie zysku, lecz najlepsza jakość usług i dbanie o reintegrację społeczną i zawodową naszych pracowników. Kiedy konkurencja myśli o zwiększaniu dochodów, my myślimy o działalności pożytku publicznego i takim zagospodarowaniu środków, aby nieść pomoc jak największej liczbie potrzebujących.

Pamiętaj, że dzięki zamawianiu usług w naszej firmie Ty również działasz na rzecz potrzebujących i pomagasz budować lepsze społeczeństwo. Co najmniej 30 % zysku zostaje przekazane na działalność pożytku publicznego, dzięki czemu pomagasz innym starszym osobom, których nie stać na opłacenie opieki domowej i nie mają pomocy rodziny.

Rozwiązujesz również problem bezrobocia i sięgania po środki z pomocy społecznej. W naszym przedsiębiorstwie chętnie zatrudniamy osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne lub znajdujące się w innej trudnej sytuacji życiowej  pragnące pracować a tym samym zachować swoje prawo do godnego życia i szacunku społecznego.